• Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ với chúng tôi!
  • Địa chỉ: Phòng 205D, Nhà A Khu Công nghệ phần mềm - ĐHQG TP.HCM
  • (+84) 8 3854 9090 - (+84) 28 3600-6678

Hãy cùng chúng tôi trãi nghiệm những gì tốt nhất!

Kiểm định chất lượng

Kiểm định chất lượng cơ sở và chương trình giáo dục nghề nghiệp.

Kết nối
Đào tạo trực tuyến

Cung cấp nền tảng đào tạo trực tuyến và cấp chứng chỉ, văn bằng ở các bậc đào tạo.

Kết nối
Xếp hạng giáo dục

Nghiên cứu, triển khai bộ tiêu chuẩn xếp hạng các cơ sở và chương trình đào tạo.

Kết nối
Chuyển đổi số

Cung cấp giải pháp chuyển đổi số cho các cơ sở giáo dục và giáo dục nghề nghiệp.

Kết nối

Những khách hàng tiêu biểu của chúng tôi!