Đại học Công nghệ Mahanakorn

Là Trường đại học nghiên cứu hàng đầu Thái Lan (do ONESQA đánh giá).

  • Chất lượng giảng dạy và nghiên cứu cao.
  • Cơ hội học thuật vĩ đại.
  • Trang thiết bị hiện đại.
  • Vị trí nhà trường tuyệt vời.
  • Thành công trong việc làm.

Đại diện tuyển sinh tại Việt Nam : Saigon Academy - College of Saigon - Email : info@saigonacademy.vn - Điện thoại : 012 3854 9090

Trường Đại học Công nghệ Mahanakorn (MUT) Thái Lan Tuyển sinh chương trình quốc tế 4 ngành trình độ Kỹ Sư, giảng dạy bằng tiếng Anh :

Kỹ Sư Điện        Kỹ Sư Hóa         Kỹ Sư Xây Dựng        Kỹ Sư Cơ Khí

Chương trình 1 : Học toàn thời gian 4 năm tại MUT.

Chương trình 2 : Học 2 năm tại MUT + 2 năm tại Đại hôc Sheffield (Anh)

Đại diện tuyển sinh tại Việt Nam : Saigon Academy - College of Saigon - Email : info@saigonacademy.vn - Điện thoại : 012 3854 9090


Điều kiện tuyển sinh : Tốt nghiệp THPT (VN) hoặc tương đương, Xếp loại tốt nghiệp loại Khá trở lên; Có điểm IELTS tối thiểu 5.0.

Hồ sơ đăng ký nhập học bao gồm : Mẫu hồ sơ (Tải mẫu); Passport (bản sao); Bằng tốt nghiệp THPT và học bạ hoặc bằng cấp tương đương (bản sao); 4 ảnh 4x6 chụp mới nhất; Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh IELTS (bản sao).

Đại diện tuyển sinh tại Việt Nam : Saigon Academy - College of Saigon - Email : info@saigonacademy.vn - Điện thoại : 012 3854 9090


Học Phí : 4.000 Baht/Tín chỉ (không thay đổi trong suốt 4 năm), Phí thực hành 2.000 Baht/môn. Chương trình kỹ sư khoảng 150 tín chỉ.

Phí : Bảo hiểm y tế = 5.500 Baht/năm; Bảo hiểm tai nạn theo quy định; Phí hỗ trợ giáo dục  = 4.000 Baht; Phí nhập học = 2.000 Baht; Phí Internet = 2.000 Baht; Đồng phục Nam/Nữ = 325 Baht/170Baht; Phí dịch vụ Sinh viên quốc tế = 30.000 Baht (đóng 1 lần/4 năm).

Sinh hoạt phí tương đương mức sinh hoạt phí tại Tp.HCM.

Đại diện tuyển sinh tại Việt Nam : Saigon Academy - College of Saigon - Email : info@saigonacademy.vn - Điện thoại : 012 3854 6060