Giáo dục nghề nghiệp

+84 8 3854 9090 Phòng 205D, Nhà A, Khu Công nghệ phần mềm, Đại Học Quốc Gia Tp.HCM
Trang chủ»Dịch vụ»Giáo dục nghề nghiệp

Giáo dục nghề nghiệp

Tư vấn đầu tư và quản trị các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho các đối tác trong và ngoài nước. 

Saigon Academy

Địa chỉ : Nhà A, Khu CNPM ĐHQG TPHCM, Khu phố 6, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức
Điện thoại : +84 28 3600 6678
Hotline :  +84 83 854 9090 (VN) / +66 83 414 6868 (Thailand)