Giáo dục phổ thông

+84 8 3854 9090 Phòng 205D, Nhà A, Khu Công nghệ phần mềm, Đại Học Quốc Gia Tp.HCM
Trang chủ»Dịch vụ»Giáo dục phổ thông

Giáo dục phổ thông

Chúng tôi đầu tư và quản trị các cơ sở giáo dục phổ thông từ các cấp học : Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông.

Saigon Academy

Địa chỉ : Nhà A, Khu CNPM ĐHQG TPHCM, Khu phố 6, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức
Điện thoại : +84 28 3600 6678
Hotline :  +84 83 854 9090 (VN) / +66 83 414 6868 (Thailand)