Tư vấn hợp tác quốc tế

+84 8 3854 9090 Phòng 205D, Nhà A, Khu Công nghệ phần mềm, Đại Học Quốc Gia Tp.HCM
Trang chủ»Dịch vụ»Tư vấn hợp tác quốc tế

Tư vấn hợp tác quốc tế

Chúng tôi cung cấp dịch vụ phối hợp và triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế giữa các cơ sở giáo dục và giáo dục nghề nghiệp trong nước với các cơ sở giáo dục và giáo dục nghề nghiệp nước ngoài.

Saigon Academy

Địa chỉ : Nhà A, Khu CNPM ĐHQG TPHCM, Khu phố 6, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức
Điện thoại : +84 28 3600 6678
Hotline :  +84 83 854 9090 (VN) / +66 83 414 6868 (Thailand)