Giới thiệu Trung Tâm Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục Nghề Nghiệp

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp (Vocational Education and Training Accreditation Center – VETAC) là tổ chức Kiểm định chất lượng Giáo dục nghề nghiệp đầu tiên được thành lập tại Việt Nam.

Tầm nhìn

        Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp là tổ chức kiểm định chuyên nghiệp, luôn hướng đến mục tiêu chất lượng, hiệu quả, công bằng, sáng tạo trong lĩnh vực kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp Việt Nam, được khu vực và thế giới công nhận.

Sứ mạng

  • Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp có sứ mạng đánh giá và công nhận các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và chương trình giáo dục nghề nghiệp, tư vấn cải thiện chất lượng cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.
  • Là thành viên tích cực của các hiệp hội kiểm định có uy tín trong nước và quốc tế.

Mục tiêu

  • Đảm bảo hoạt động kiểm định và tư vấn được thực hiện có chất lượng, hoàn thành nhiệm vụ được giao.
  • Là kênh thông tin đáng tin cậy về chất lượng giáo dục cho toàn xã hội.
  • Trở thành trung tâm xuất sắc trong lĩnh vực kiểm định và đảm bảo chất lượng.
demo-image
Come visit us!
Building Street Town Country
Hội Đồng Kiểm Định

Quyết định Thành lập Hội đồng.

Danh sách Hội đồng.

Quy định hoạt động của Hội đồng.

Kết Quả Kiểm Định

Trường Cao đẳng.

Trường Trung cấp.

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp.

Kiểm Định Viên

Tiêu chuẩn Kiểm định viên.

Đào tạo Kiểm định viên.

Quan Hệ - Hợp tác

Trong nước.

Nước ngoài.