• Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ với chúng tôi!
  • Địa chỉ: Phòng 205D, Nhà A Khu Công nghệ phần mềm - ĐHQG TP.HCM
  • (+84) 8 3854 9090 - (+84) 28 3600-6678

Chuyển đổi số

Cung cấp các giải pháp chuyển đổi số bằng phần mềm ứng dụng trên Internet:

Phần mềm quản lý hệ thống thông tin tích hợp với website (IMS). Ứng dụng này phù hợp cho các trường đại học, cao đẳng.
- Thông tin tài khoản đăng nhập demo: Password: 123
- Quản trị viên: admin@edufirm.com
- Sinh viên: student@edufirm.com

Dùng thử hệ thống theo đường dẫn dưới đây:

Website: Giao diện,  

Phần mềm quản lý hệ thống đào tạo trực tuyến tích hợp với website (B-Learning). Ứng dụng này phù hợp cho các trường đại học, cao đẳng.
- Thông tin tài khoản đăng nhập demo:
- Quản trị viên: demo@gdnn.org - Password: demo@gdnn
- Sinh viên: std31 - Password: 93f6v8

Dùng thử hệ thống theo đường dẫn dưới đây:

Website: Giao diện,  

Phần mềm phát triển các khóa học trực tuyến tích hợp với website (E-Learning). Ứng dụng này phù hợp cho các trung tâm đào tạo thuộc trường đại học, cao đẳng hoặc các trung tâm giáo dục nghề nghiệp.
- Thông tin tài khoản đăng nhập demo:
- Quản trị viên: admin@gmail.com - Password: 123456
- Sinh viên: hyder@gmail.com - Password: 123456

Dùng thử hệ thống theo đường dẫn dưới đây:

Website: Giao diện,  

Phần mềm đặt chỗ hợp nhất tích hợp với website (Booking). Ứng dụng này phù hợp cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch hoặc các cơ sở đào tạo du lịch, khách sạn.
- Thông tin tài khoản đăng nhập demo:
- Quản trị viên: demo@omnibooking.vn - Password: demo@omnibooking
- Khách hàng: khachhang@omnibooking.vn - Password: khachhang

Dùng thử hệ thống theo đường dẫn dưới đây:

Website: Giao diện,  

Phần mềm kết nối việc làm tích hợp với website (Job Portal). Ứng dụng này phù hợp cho các doanh nghiệp dịch vụ việc làm hoặc các trường đại học, cao đẳng.
- Thông tin tài khoản đăng nhập demo:
- Quản trị viên: demo - Password: demo
- Khách hàng: demoemployee@gmail.com - Password: demo

Dùng thử hệ thống theo đường dẫn dưới đây:

Website: Giao diện,  

Phần mềm siêu thị trực tuyến tích hợp với website (Online mart). Ứng dụng này phù hợp cho các doanh nghiệp bán lẻ hoặc các trường đại học, cao đẳng phục vụ cửa hàng tiện lợi.
- Thông tin tài khoản đăng nhập demo:
- Quản trị viên: admin - Password: admin
- Khách hàng: tạo tài khoản - Password: tạo tài khoản

Dùng thử hệ thống theo đường dẫn dưới đây:

Website: Giao diện,  

Dịch vụ cung cấp máy chủ ảo (VPS).
- Bộ vi xử lý: Intel Xeon Silver|Gold [10] Cores
- Dung lượng ổ cứng: 200GB SSD - RAM: 8 GB
- Băng thông: không giới hạn - Địa chỉ IP: 1IP riêng
- Bản quyền HĐH, CSDL, Backup, Cpanel,...

Giá dịch vụ công nghệ thông tin được tính hàng năm.

Tham khảo công ty cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin: Viettel IDC.

Dịch vụ cung cấp máy chủ riêng.
- Bộ vi xử lý: Intel Xeon E-2324G Processor (8M Cache, 3.10 GHz) TM-T150
- Dung lượng ổ cứng: 480GB SSD - RAM: 16 GB - Địa chỉ IP: 1IP riêng
- Băng thông: không giới hạn - Băng thông quốc tế (up/down): 20/15 Mbps
- Bản quyền HĐH, CSDL, Backup, Cpanel,...

Giá dịch vụ công nghệ thông tin được tính hàng năm.

Tham khảo công ty cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin: Viettel IDC.